Σε αγορά backpack προπονήσεων προχώρησε ο σύλλογος μας, οι οποίες θα μοιραστούν δωρεάν σε όλα τα παιδιά που προπονούνται στα τμήματα μας!